Næringslivet

Næring i Bygda

Industri

Industri

Transportfirma

Barnehagen

Snekkerfirma

Idrettslag-stadion

Skulen vår

Industri

Nærbutikken

Entreprenør

Snekkerfirma